Firma Amcor Specialty Cartons dążyła do przekształcenia swoich procesów planowania i prognozowania popytu. Firma koncentrowała się głównie na krótkoterminowym planowaniu miesięcznym, przy czym brakowało prognozowania średnio- i długoterminowego.

Poza brakiem zgodności w źródłach danych, wykorzystywanych przez różne działy, proces był całkowicie ręczny, a jego przygotowanie zajmowało wiele czasu. Po nawiązaniu współpracy z Westernacher Consulting i wdrożeniu rozwiązania SAP IBP, firma Amcor Specialty Cartons była w stanie poprawić swoje możliwości planowania i może obecnie przeprowadzać średnio- i długoterminowe planowanie popytu, zwiększając przejrzystość na poziomie globalnym.

Najważniejsze informacje:

  • nowa struktura planowania, z nowymi hierarchiami dla produktów, klientów i zasobów
  • możliwość planowania na poziomie zagregowanym oraz umożliwienie planowania na bardziej szczegółowym poziomie
  • zwinne wdrożenie umożliwiające kontrolę ryzyka poprzez ciągłe doskonalenie
  • zautomatyzowane planowanie prognoz sprzedaży i prognoz finansowych
  • udane globalne wdrożenie

Zainteresowało Cię to wdrożenie?

Zachęcamy do kontaktu z nami! Zobacz też inne nasze wdrożenia na stronie westernacher.com.

Z

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.
Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn.