Od lipca 2019 wszedł obowiązek utworzenia przez pracodawców Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system oszczędzania na cele emerytalne organizowany przez pracodawców na podstawie przepisów określonych w ustawie o PPK.

W związku z wprowadzonymi zmianami na pracodawcy spoczywają nowe obowiązki, takie jak:

 • wybór instytucji finansowej prowadzącej rachunki (Agent Transferowy)
 • stały dostęp do danych pracowników w zakresie pozyskania informacji o uczestnictwie czy rezygnacji z programu PPK
 • rejestracja i wyrejestrowanie pracowników w systemie właściwej instytucji finansowej
 • naliczanie składek i bieżące raportowanie do Agenta Transferowego.

Bez odpowiednich narzędzi obsługa PPK, zwłaszcza przy dużej liczbie pracowników, wymaga sporego nakładu czasu i pracy.

Wsparcie pracodawcy w zakresie obsługi PPK

Proponujemy rozszerzenie standardowych funkcjonalności systemu SAP HCM o raporty umożliwiające przesyłanie danych do Agenta Transferowego oraz wspomagające zarządzanie programem PPK.

Rozwiązanie to zostało przygotowane z uwzględnieniem najnowszej postaci obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. W ramach usługi wsparcia i serwisu będzie walidowane.

Raporty oferowane w rozwiązaniu LST

Raport startowy

SAP PPK Raport startowy

Raport umożliwia wyszukanie osób, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w systemie, umożliwiając jednocześnie ich automatyczną rejestrację.

Raport masowej zmiany statusów i składek PPK – pomocniczy

Przydatny w momencie pojawienia się większej ilości osób zgłaszających chęć np. rezygnacji, przystąpienia do PPK, bądź rejestracji składki dodatkowej.

Raport rejestracji uczestnika

SAP PPK Rejestracja

Raport służy do utworzenia pliku niezbędnego do rejestracji pracownika w programie PPK u Agenta Transferowego. Zawiera wszystkie dane konieczne do rejestracji i umożliwia wygenerowanie pliku w wymaganym formacie gotowego do zaczytania.

Raport składkowy

SAP PPK Raport skladkowy

Raport umożliwiający wygenerowanie pliku z informacją o potrąconych składkach za dany okres oraz o ewentualnej przyczynie niepobrania składek w danym miesiącu. Plik tworzony jest w formacie rekomendowanym przez Agenta Transferowego, co umożliwia jego zaczytanie do systemu PPK.

Nasz serwis obejmuje

 • bieżące usuwanie zgłoszonych błędów i usterek
 • dostosowanie rozwiązania LST_PPK w zakresie niezbędnym do generowania raportów PPK
 • optymalizację rozwiązania oraz aktualizację oprogramowania i dostosowanie do wymogów od strony Agenta Transferowego.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania

 • możliwość dostosowania do indywidualnych ustawień Klienta
 • niskie koszty obsługi nowych wymagań prawnych
 • krótki czas wdrożenia
 • intuicyjne i przyjazne dla użytkownika środowisko pracy.

.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.
Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn.

Dlaczego LST Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach.