SAP Business Network – buduj długoterminowe relacje

Firmy starają się sprostać obecnym wymogom szybkiego reagowania na zmiany technologiczne, skutki klęsk żywiołowych oraz zmiany w równowadze sił na rynkach zasobów naturalnych. Jednym z podejść jest zmiana postrzegania otoczenia biznesowego ze starego, liniowego na nowoczesne, czyli sieciowe.

Naturalną konsekwencją współczesnego postrzegania łańcucha dostaw jako sieci są partnerstwa i współpraca między firmami, które stopniowo ewoluują od incydentalnej korekty odchyleń do systemowej. Taka strategia implikuje nawiązywanie długoterminowych relacji biznesowych z kwalifikowanymi dostawcami, opartych na wzajemnych korzyściach, rozwoju i wzroście. Ten rodzaj partnerstwa pozwala firmom optymalizować zasoby, koncentrować się na swoich mocnych stronach i przekierowywać energię na działania strategiczne dla ich biznesu.

W ramach optymalizacji procesów zakupowych firmy dążą do zmniejszenia liczby źródeł danych i tym samym ujednolicenia informacji zakupowych, które później można łatwo i szybko przetwarzać. Mniej źródeł oznacza niższe koszty, większą elastyczność i szybkość generowania poprawnych wniosków. Korzystanie z sieci, które łączą klientów z dostawcami i stronami trzecimi, umożliwia firmom maksymalizację korzyści przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, ryzyka i złożoności. Wykorzystanie zdolności sieci biznesowych wprost adresuje potrzebę optymalnego przepływu informacji między organizacjami oraz pozwala organizacjom osiągnąć korzyści we wszystkich obszarach ich działalności, a co ważniejsze, korzyści te nie są jednorazowe.

Opisane powyżej trendy wyznaczają horyzont rozwoju „przedsiębiorstw przyszłości”, kierunek, w którym firmy będą się rozwijać. „Cyfrowy Ekosystem” eliminujący ograniczenia obecnego podejścia silosowego.

Propozycją zaadresowania powyższych trendów jest SAP Business Network, w ramach RISE with SAP, którego elementami są Logistics Business Network, Asset Intelligence Network oraz najbardziej zaawansowana sieć dostawców (SN) z punktu widzenia osadzania się na rynku.

Wizją SAP Business Network jest przekształcenie dzisiejszego rozdrobnienia łańcuchów dostaw w odporne, zwinne i oparte na współpracy sieci. Przykładowo wykorzystanie BN może prowadzić do efektywnego zarządzenia zmianą strategii zaopatrzenia lub produkcji: 

  • w przypadku zamknięcia granic
  • gdy zamierzamy optymalizować zapasy w celu określenia, gdzie w sieci należy zbudować zapasy buforowe
  • gdy chcemy zidentyfikować dostawców n-warstwowych, którzy stosują nieetyczne praktyki (praca niewolnicza, niskie wynagrodzenie)
  • gdy chcemy zwiększyć elastyczność w dostosowywaniu planów produkcyjnych u podwykonawców lub kooperantów w oparciu o zmieniające się zapotrzebowanie klientów
  • gdy chcemy zwiększyć elastyczność w celu zmiany miejsca przeznaczenia przesyłki w tranzycie w oparciu o dynamikę zmian priorytetów biznesowych.

SAP Supplier Network to dynamiczny, cyfrowy rynek, gdzie miliony nabywców i dostawców, działających w ponad 190 krajach, dokonują transakcji o wartości bilionów dolarów w handlu biznesowym każdego roku. Korzystanie z niej usprawnia przebieg procesu zakupowego, zapewniając jego przewidywalność, przejrzystość oraz dostęp do danych z nim związanych. Kupujący mogą zarządzać całym procesem zamówień od źródła do rozliczenia, jednocześnie kontrolując wydatki, znajdując nowe źródła oszczędności i budując zdrowy, etyczny łańcuch dostaw. Dostawcy mogą pomóc nabywcom w osiągnięciu ich celów biznesowych, jednocześnie zwiększając zadowolenie klientów, upraszczając cykl sprzedaży i poprawiając przepływ środków pieniężnych.

SAP Logistic Business Network koncentruje się na aspektach współpracy z dostawcami usług logistycznych. Obecnie planowana jest integracja katalogu partnerów biznesowych wraz ze wspólnym on-boardingiem, a także innymi zintegrowanymi scenariuszami biznesowymi. Ostatecznie dzięki planowanym innowacjom połączenie SAP Ariba Supply Chain Collaboration i SAP Logistic Business Network umożliwia bezproblemową kompleksową integrację procesów organizacji zakupowych i dostawców oraz dostawców usług logistycznych, poprzez powiązanie zaopatrzenia z transakcjami logistycznymi ze szczegółową widocznością w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu dostaw.

SAP Inteligent Assets Network – to oparta na chmurze platforma współpracy nad zasobami przedsiębiorstwa (maszyny, środki transportu, itp.) umożliwiająca bezpieczne udostępnianie danych cyfrowych między zaufanymi sieciami dzięki znormalizowanemu modelowi danych w ramach wspólnej taksonomi – tj.ISO 14224, EN 15380, ecl@ss i Industry 4.0 formaty danych OPC UA, AutomationML, Asset Administration Shell itp. SAP IAN jest kompleksową i najlepszą w swojej klasie reprezentacją cyfrową zasobów (tj. Digital Twin) natywnie zintegrowaną z odpowiednimi systemami SAP (np. SAP S/4HANA Maintenance Management i SAP ECC Plant Maintenance and Customer Service) oraz SAP IoT). SAP Inteligent Assets Network „cyfrową przepustką” do efektywnego wdrażania i utrzymania zasobów produkcyjnych i transportowych w oparciu o format danych Przemysłu 4.0.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.
Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn.

Dlaczego LST Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach.