SAP IBP – zintegrowane planowanie biznesowe

SAP IBP (SAP Integrated Business Planning) służy nie tylko do monitorowania łańcucha dostaw, planowania sprzedaży i operacji, ale także planowania zapasów i dostaw oraz zarządzania popytem i reakcjami na jego zmienność. W przypadku IBP firma SAP wykorzystała zasady zintegrowanego planowania biznesowego i zbudowała kompleksowe rozwiązanie, wykorzystujące platformę SAP HANA do dostarczenia dedykowanych aplikacji.

Korzyści z planowania

Oparte na chmurze rozwiązanie pozwala na skorzystanie z zaawansowanych analiz dotyczących łańcucha dostaw, symulacji warunkowych, alertów i innych funkcji, umożliwiających nie tylko wyprzedzić zmiany, ale także poprawić czas reakcji przedsiębiorstwa na wydarzenia w łańcuchu dostaw. Wbudowane w SAP IBP aplikacje otwierają nowe możliwości bieżących analiz sprzedaży, popytu czy też stanów magazynowych. Dzięki wbudowanym algorytmom w czasie rzeczywistym udostępniają alerty informacyjne, co pozwala skutecznie monitorować łańcuch dostaw i zarządzać nim w każdej chwili i praktycznie z każdego miejsca.

Korzystając z SAP IBP możliwe jest znalezienie odpowiedzi na pytania, które nurtują nas w przypadku prowadzenia biznesu: jak może ewoluować popyt rynkowy w nadchodzących miesiącach? Jak planowane kampanie promocyjne mogą wpłynąć na naszą sieć dystrybucji? Czy pojemność naszego centrum dystrybucyjnego lub magazynu jest wystarczająca, by sprostać wymaganiom prawdopodobnego rocznego wzrostu dla nowo wprowadzonej rodziny produktów? I wiele innych. To zaledwie kilka aspektów, które z pomocą SAP IBP można zbadać, zrozumieć oraz znaleźć na nie odpowiedzi.

Analiza popytu i inwentaryzacji

Wśród podstawowych możliwości pakietu SAP IBP znajduje się aplikacja Planning for Demand, analizująca popyt, pozwalająca na prognozowanie krótko-, średnio- oraz długoterminowe. Umożliwia między innymi zarządzanie wieloma sygnałami popytu, zbierając informacje o zapotrzebowaniu na przykład z punktów sprzedaży, zamówień lub wysyłek. Pozwala także na szybkie reagowanie na krótkoterminowe zmiany zapotrzebowania, wykorzystując algorytmy oparte na rozpoznawaniu wzorców. Korzystając z SAP IBP, planowanie popytu może opierać się nie tylko na statystyce, ale także na realiach prowadzonego biznesu, zapewniając dokładne wdrożenie produktu na podstawie krótkoterminowego zapotrzebowania.

SAP IBP planowanie

Aplikacja SAP IBP Planning for Inventory, wchodząca w skład pakietu, pozwala z kolei na optymalizację wieloetapowych celów inwentaryzacji. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie lub przekroczenie poziomów obsługi klienta, przy równoczesnym uwzględnieniu niepewności dostaw lub błędów prognoz. System umożliwia optymalizację zasobów. Zapewnia także spójność procesów w planowaniu zapasów oraz lepszą widoczność przyczyn źródłowych, dzięki wbudowanym analizom oraz możliwościom symulacji typu „co, jeśli”. Możliwe jest także tworzenie zaawansowanych symulacji planowania dostaw w oparciu o prognozy, zamówienia czy też cele dotyczące zapasów.

Zobacz nasze wdrożenie z zakresu SAP IBP

Amcor Specialty Cartons przekształca procesy biznesowe z SAP IBP

W Amcor Specialty Cartons poza brakiem zgodności w źródłach danych, wykorzystywanych przez różne działy, proces planowania był całkowicie ręczny, a jego przygotowanie zajmowało wiele czasu. Po nawiązaniu współpracy z Westernacher Consulting i wdrożeniu rozwiązania SAP IBP, firma była w stanie poprawić swoje możliwości planowania i może obecnie przeprowadzać średnio- i długoterminowe planowanie popytu, zwiększając przejrzystość na poziomie globalnym.

SAP S&OP Planowanie popytu i produkcji

SAP IBP to środowisko pracy służące do zintegrowanego planowania. Co rozumieć poprzez zintegrowane planowanie? Otóż zazwyczaj w przedsiębiorstwach istnieją różne działy odpowiedzialne za odpowiednio sprzedaż, budżet, produkcję i marszruty, stany magazynowe czy zakupy. Każdy z nich ma swój cel. Czy będzie nim wysoka marża, obniżenie kosztów produkcji przy zapewnieniu jej ciągłości lub zakup materiałów na czas po jak najkorzystniejszej cenie.

Jeśli by pozwolić każdemu z działów realizować swoje cele bez względu na nic, okazuje się, że realizacja jednego może wykluczyć powodzenie drugiego. Realizacja planu sprzedaży bez uwzględnienia możliwości produkcyjnych i finansowych może być nieosiągalna, bo jak sprzedawać w określonym czasie dane ilości produktów gotowych, kiedy np. nie mamy takich zasobów, by to wyprodukować. To właśnie tu pojawiają się konflikty, nieporozumienia, a przede wszystkim niezrozumienie wzajemnych potrzeb i celów.

SAP IBP Sales Operations Planning

Prostym i dość oczywistym rozwiązaniem w takich sytuacjach wydaje się być zapoczątkowanie dialogu i komunikacji pomiędzy tymi jednostkami. Integracja między działami pozwoliłaby na dojście do konsensusu i stworzenie wspólnego uzgodnionego planu. Czy to nie brzmi znajomo? Komunikacja, uzgodniony plan, uzgodnienie popytu z podażą – to dokładnie proces S&OP. Odtworzony w SAP IBP staje się widoczny dla każdego użytkownika, który od tej pory widzi plany innych działów, może uwzględnić je w swoich prognozach. Może symulować powodzenie różnych scenariuszy zdarzeń i obserwować ich wpływ na resztę działań.

Sales & Operation Planning (S&OP) jest procesem współpracy, który równoważy popyt i podaż. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wielu korzyści w przedsiębiorstwie – wśród nich wskazać można kilka najważniejszych zalet. Po pierwsze – wyższa rentowność. Proces S&OP pomaga firmie utrzymać spójny, zrównoważony plan – nie tylko zapewnia doskonałą obsługę klienta, ale także obniża zapasy, zmniejsza ilość odpadów i pomaga osiągnąć cele finansowe, co – biorąc pod uwagę niestabilne środowisko łańcucha dostaw – jest szczególnie istotne. Kolejny atut związany jest z podejmowaniem decyzji. To właśnie dzięki narzędziom programowym S&OP planiści w przedsiębiorstwie mogą przeprowadzić symulacje zmian popytu lub podaży w całym cyklu planowania, a także przygotować analizy typu „co, jeśli”, które pozwalają podjąć lepszą, strategiczną, korzystniejszą decyzję. Narzędzia te mogą być wykorzystywane na co dzień, uwzględniając nieustannie zmieniający się popyt i podaż.

Kolejną zaletą SAP S&OP jest krótszy proces planowania, ponieważ nowoczesne oprogramowanie automatyzuje większość niezbędnych danych, a także przetwarza je i analizuje, dostarczając planistom przydatnych informacji. Proces ten poprawia także dokładność, generuje lepsze wyniki i skraca ogólny cykl S&OP. Istotny jest także fakt, że ciągła struktura S&OP zapewnia rutynowe, systematyczne raportowanie, a także pomiar rzeczywistej wydajności przedsiębiorstwa w porównaniu z planami, jakie powzięliśmy. Rozwiązanie to pozwala zespołom szybko i we właściwy sposób reagować na wszelkie rozbieżności między planem a jego realizacją, a tym samym nieustannie ulepszać plany strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie.

Modelowanie procesów

Ponieważ narzędzie SAP IBP posiada już gotowe, zamodelowane procesy S&OP, w prosty sposób umożliwia stawienie czoła trudnościom związanym z projektowaniem takiego procesu. Użytkownik może bowiem skorzystać z gotowego rozwiązania, bez obaw o brak narzędzi do integracji danych i procesów, nieprawidłowości w zarządzaniu posiadanymi danymi, czy też chaos, jaki nierzadko występuje wraz ze zbliżającym się końcem okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze złożoność procesu planowania biznesowego, SAP S&OP pozwala osiągnąć optymalizację planowania, co przekłada się na wysokie zaangażowanie poszczególnych uczestników danej organizacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.
Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn.

Dlaczego LST Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach.