SAP SuccessFactors – zarządzanie procesami związanymi z kapitałem ludzkim

SAP SuccessFactors to spójny system informatyczny oparty o nowoczesne środowisko chmurowe, skupiające aplikacje wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim. Zadaniem SAP SuccessFactors jest kompleksowa obsługa procesów kadrowo-płacowych, a także planowanie personelu, analizy kadrowe, zarządzanie talentami oraz zarządzanie doświadczeniami pracowników.

Pakiet, znany jako SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (HXM), został opracowany przede wszystkim z myślą o tym, czego potrzebują pracownicy. Podmiotowości, wsparcia, budowania więzi – to doświadczenia, które mogą towarzyszyć pracownikom Twojej organizacji.

Uspójnienie i zestandaryzowanie podstawowych procesów HR to Twoja przewaga

Dynamiczna, ciągle zmieniająca się biznesowa rzeczywistość to dzisiejsze wyzwanie nie tylko dla zarządu, ale także dla działu HR. Z SAP SuccessFactors doprowadzisz do harmonizacji podstawowych procesów HR – zatrudnienie, onboarding, planowanie i rozliczenie czasu pracy, rozliczenie płac, staną się elementami jednego, płynnego procesu upraszczającego do minimum wykonywanie codziennych czynności. Dzięki standaryzacji i wykorzystaniu najlepszych praktyk zminimalizujesz ryzyko błędnych danych i zwiększysz wydajność.

Spersonalizowane doświadczenia i rozwój zespołu

Pracownicy współtworzą sukces organizacji. Ten wydawałoby się oczywisty aspekt rozwoju każdej firmy, w przypadku wykorzystania SAP SuccessFactors, realizowany jest poprzez bezpośrednie uczestnictwo członków organizacji w realizacji procesów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim – dzięki temu doświadczają oni podmiotowości i sprawczości podczas realizacji działań, które do tej pory były domeną jedynie działu kadr.

I tak planowanie czasu pracy, rejestracja informacji o czasie przepracowanym, możliwość tworzenia spersonalizowanych raportów z zakresu czasu pracy, czy niektórych informacji płacowych, tworzenie celów indywidualnych i zespołowych, współplanowanie programów oceny pracowniczej. To niektóre z czynności, które nie tylko skracają czas realizacji procesów kadrowych jako takich, ale przede wszystkim dają pracownikowi nieocenione wsparcie w planowaniu i osiąganiu indywidualnych i zespołowych celów pracowniczych.   

Przyciągaj do organizacji najlepszych pracowników

Dzięki SAP SuccessFactors wykorzystasz najlepsze praktyki w zakresie badania i oceny kompetencji oraz optymalizacji w procesie nagradzania za efekty. Stworzysz pracownikowi spersonalizowaną możliwość ciągłego uczenia się i rozwoju. Gdy dodasz do tego możliwość wzmacniania i budowania doświadczeń pracowniczych w oparciu o narzędzia i procesy coachingowe, zwiększysz szansę na optymalizację wydajności organizacji jako całości.

Planowanie zatrudnienia i analityka HR umożliwia podejmowanie szybszych, bardziej świadomych decyzji

Modeluj zasoby ludzkie w odniesieniu do strategii korporacyjnej – bądź pewien, że masz odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Identyfikuj zagrożenia i możliwości związane kompetencjami pracowników – nie planuj sukcesji, otwieraj możliwości w czasie rzeczywistym. Wykorzystuj realne dane w analizie i planowaniu kosztów związanych z czasem pracy. Wzmacniaj współpracę i przepływ informacji pomiędzy działem HR, finansowym i innymi w organizacji. 

Przyszłość rozwiązań HR to chmura

Zgodnie z zapowiedziami producenta oprogramowania, w 2027 roku ma nastąpić koniec wsparcia dla tradycyjnych narzędzi SAP HCM. Oznacza to, że już za kilka lat przyszłość rozwiązań HR oferowanych przez SAP należeć będzie do chmury oraz możliwości, jakie oferują SuccessFactors – jak choćby zaawansowane monitorowanie i raportowanie procesów i danych HR. Wśród modułów SuccessFactors przede wszystkim wyróżnia się Employee Central (EC), stanowiąca następcę administracji kadrami, z możliwością budowania struktury organizacyjnej. Ciekawym modułem jest SAP Jam – platforma społecznościowa, łącząca w sobie możliwości Facebooka, Twittera i YouTube. To właśnie za jej pośrednictwem pracownicy, wymieniając się wiedzą, przesyłając sobie dokumenty, filmy czy też zdjęcia, a także dyskutując, zakładają grupy tematyczne i – w ostatecznym rozrachunku – wspólnymi siłami dążą do osiągania celów wyznaczonych przez organizację.

Warto zwrócić uwagę także na komponent Performance & Goals, służący do zarządzania celami i efektywnością. Za pośrednictwem tego rozwiązania menedżerowie mają możliwość definiowania celów, spełniających wymogi SMART, a następnie przypisywania ich poszczególnym pracownikom, prowadzić coaching, oceniać swoich podwładnych i dawać im feedback. SAP SuccessFactors posiada także moduły do zarządzania wynagrodzeniem, procesem rekrutacji, a także szkoleniami, sukcesjami, rozwojem i planowaniem siły roboczej w przedsiębiorstwie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.
Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn.

Dlaczego LST Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach.